Sunday, April 13, 2008

Penghormatan terhadap Islam.

Islam adalah agama yang sumul yang di turunkan daripada Allah s.w.t. kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Untuk itu, Islam adalah ajaran yang benar lagi tepat untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Penghinaan terhadap Islam yang di lakukan oleh beberapa orang yang jahil tentang Islam cukup untuk membuatkan umat Islam di seluruh dunia berasa tertekan dengan situasi yang berlaku. Oleh itu, tindakan tegas perlu di ambil untuk memberi pengajaran kepada mereka-mereka yang terlibat dalam penghinaan tersebut. Di harap, pihak-pihak tertentu yang menerima kesan darinya perlulah mengambil tindakan drasti untuk menghuku si pesalah yang di maksudkan.

No comments: